Tournoi n°9 (saison 2017-2018)

POKERGAG90 370
2 W-WHITE 272
3 NICO 225
4 LUCKY 195
5 TOUKO 173
6 KRISKO 156
7 LOUKAGAGA 142
8 SHREK 131
9 MICHAEL 120
10 68 ELSASS 111
11 JAHOUEN 103
12 MR BANGY 95
13 TWISTER 88
14 KARIM 82
15 DANI 76
16 JEANJEAN 70
17 FABDIR84 64
18 ELCOUKYTO 59
19 JOHN 54

POKER IS A WAR