Tournoi n°8 (saison 2017-2018)

W-WHITE 334
2 FABDIR84 224
3 SHREK 174
4 MR BANGY 143
5 LUCKY 121
6 TATANE 103
7 TWISTER 89
8 MANU 77
9 MICHAEL 66
10 TOUKO 57
11 NICO 48
12 JEANJEAN 40
13 KRISKO 32

POKER IS A WAR