Tournoi n°7 (saison 2017-2018)

KRISKO 348
2 MANU 243
3 W-WHITE 194
4 MICHAEL 163
5 SHREK 141
6 NICO 124
7 ELCOUKYTO 110
8 68 ELSASS 98
9 TATANE 88
10 MR BANGY 78
11 TOUKO 70
12 JEANJEAN 62
13 YOSHI 54
14 LUCKY 47
15 LOUKAGAGA 41

POKER IS A WAR