Tournoi n°6 (saison 2017-2018)

68 ELSASS 370
2 W-WHITE 272
3 MICHAEL  225
4 NICO 195
5 KRISKO 173
6 FABDIR84 156
7 LUNETTEMAN 142
8 JEANJEAN 131
9 JOHN 120
10 ELCOUKYTO 111
11 YOSHI 103
12 MANU 95
13 MR BANGY 88
14 TOUKO 82
15 TWISTER 76
16 SHREK 70
17 SHRIMPOFOVE 64
18 LUCKY 59
19 TATANE 54

POKER IS A WAR