Tournoi n°3 (saison 2017-2018)

NICO 370
2 ELCOUKYTO 272
3 KRISKO 225
4 MANU 195
5 FABDIR84 173
6 JEANJEAN 156
7 MR BANGY 142
8 TWISTER 131
9 JIPPONICH 120
10 LUCKY 111
11 68 ELSASS 103
12 TONTONFRAGER 95
13 JAHOUEN 88
14 YOSHI 82
15 TATANE 76
16 W-WHITE 70
17 TOUKO 64
18 POKERGAG90 59
19 LOUKAGAGA 54

POKER IS A WAR