Tournoi n°2 (saison 2017-2018)

W-WHITE 334
2 SHREK 224
3 TWISTER 174
4 TOUKO 143
5 JEANJEAN 121
6 68 ELSASS 103
7 JOHN 89
8 KRISKO 77
9 YOSHI 66
10 JAHOUEN 57
11 YOBILA 48
12 TATANE 40
13 NICO 32

POKER IS A WAR