Tournoi n°12 (saison 2017-2018)

W-WHITE 354
2 MICHAEL  251
3 SHREK 202
4 KRISKO 172
5 DANI 150
6 TWISTER 133
7 JEANJEAN 119
8 CEPE 107
9 NICO 97
10 FABDIR84 88
11 LUCKY 79
12 ELCOUKYTO 71
13 68 ELSASS 64
14 LOUKAGAGA 57
15 MR BANGY 51
16 TOUKO 44

POKER IS A WAR