Tournoi n°5 (saison 2017-2018)

1 JEANJEAN 360
2 SHREK 258
3 KRISKO 210
4 LUCKY 180
5 MANU 158
6 TWISTER 142
7 JAHOUEN 128
8 68 ELSASS 116
9 FABDIR84 105
10 ELCOUKYTO 96
11 TOUKO 88
12 W-WHITE 80
13 LUNETTEMAN 73
14 NICO 66
15 MR BANGY 60
16 LOUKAGAGA 54
17 MICHAEL 48

POKER IS A WAR