Tournoi n°33 (saison 2017-2018)

 

FADIR84 341
2 NICO
234
3 KARIM 184
4 TWISTER 154
5 W-WHITE 131
6 DIDIER 114
7 TATANE 110
8 TOUKO 88
9 MICHAEL 77
10 KRISKO 68
11 DEDE 59
12 LUCKY 51
13 LOUKAGAGA 44
14 68 ELSASS 37

POKER IS A WAR